Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem https://nutchup.pl/ (dalej: „Sklep internetowy”).

Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

Administracja danych

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest APTrade
Sp. z o.o. sp. k., NIP: 9462694131, ul. Makowa 6b 20-442 Lublin, Polska, e-mail: info@nutchup.com – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Cel pozyskiwania danych

Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w celu założenia i prowadzenia konta Klienta, realizacji zamówień złożonych w Sklepie internetowym  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która również stanowi uzasadniony interes Administratora.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności wysyłanego Klientowi newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w Sklepie internetowym. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Sklepu internetowego.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

Podanie danych osobowych wskazanych powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie internetowym, działającym pod adresem https://nutchup.pl/ Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

Okres przechowywania danych

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu internetowego działającego pod adresem https://nutchup.pl/, a po rezygnacji z bycia użytkownikiem Sklepu internetowego – przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.

W przypadku użytkowania Sklepu internetowego bez rejestracji dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.

Odbiorcy danych

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Sklep internetowy może również przekazywać dane dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione kontrolerom.

Przekazywanie danych do Państw trzecich

Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że dostawa Towarów na wyraźne życzenie Klienta ma być dokonana poza ten obszar.

Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się po spełnieniu jednego z następujących warunków: (i) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (ii) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, (iii) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot w ramach wiążących reguł korporacyjnych.

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.      prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b.     prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

c.      prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

d.     prawo żądania usunięcia danych osobowych,

e.      prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f.      prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,

g.     prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw Klient powinien się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem i osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane anonimowe i powiadomienia push

Podczas korzystania ze strony internetowej pod adresem https://nutchup.pl/ na serwerze automatycznie zbierane są anonimowe informacje np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, itp. Informacje zawarte na serwerze wykorzystywane są szczególnie w celach: technicznych oraz w celach związanych z administracją Sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa działania Sklepu internetowego, realizacji postanowień Regulaminu Sklepu internetowego, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.

Ponadto Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wysyłania powiadomień Push, zawierających spersonalizowaną informację handlową, kupony rabatowe oraz informacje o zmianie statusu zamówienia. Klient może w każdej chwili wyłączyć powiadomienia w aplikacji. 

Polityka cookies

Strona Administratora wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik zapisywany przez serwer na komputerze, tablecie lub smartphonie i w przeglądarce Użytkownika. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Są to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Cookies nie są używane do pobierania i przechowywania jakichkolwiek danych osobowych, adresowych użytkownika ani żadnych poufnych informacji z jego komputera.

Pliki cookies wykorzystywane są zazwyczaj w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika platformy WWW i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Dodatkowo służą do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy platformy WWW korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Strona internetowa Administratora używa ciasteczek w różnych celach:

  1. Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony WWW; dane te mogą być przekazywane do narzędzi analitycznych m.in Google Analytics.
  2. Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika.
  3. Pliki reklamowe – pliki te mogą być wykorzystywane przez Administratora lub przez współpracujące z Administratorem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać użytkownikowi wyświetlona reklama dostosowana do jego zainteresowań (np. reklama remarketingowa Google, Facebook lub innej sieci reklamowej). Te ciasteczka pozwalają także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.
  4. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook) z których korzysta Użytkownik ze stroną WWW.

Ustawienia cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informujemy jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Administratora. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej Użytkownika.

Czas przechowywania cookies

Mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania ze strony. Ciasteczka stałe pozostają na urządzeniu Użytkownika tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy zostaną usunięte.

Cookies podmiotów trzecich

Korzystając ze strony WWW Administratora Użytkownik stron internetowych może otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących podmiotów trzecich, a także od firm realizujących kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Linki zewnętrzne

Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Polityka prywatności tych serwisów jest regulowana osobnymi postanowieniami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

Google Analytics

Administrator analizuje gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google Analytics dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy Strona WWW Administratora może wykorzystywać funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (np. remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager lub raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics). Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam https://www.google.com/settings/ads. Administrator zachęca również do odwiedzenia strony z dostępnymi aktualnie narzędziami do blokowania Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Warunki korzystania ze strony WWW

Korzystanie ze strony WWW Administratora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszej Polityki prywatności. W razie braku zgody na warunki Polityki Prywatności dalsze korzystanie ze strony WWW nie jest dopuszczalne.

Użytkownicy strony WWW mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Korzystanie ze strony WWW odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy użytkownikiem a Administratorem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Użytkownika. Przy korzystaniu ze strony WWW zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności strony WWW, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za jej dostępność.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronie WWW były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych treściach. Postanowienie to ma również zastosowanie do nieprawidłowego działania lub niedostępności usług na stronie WWW, zainfekowaniem złośliwym oprogramowaniem, prawidłowości działania operatorów zapewniających łączność ze stroną WWW czy też nieprawidłowego korzystania ze strony WWW.

Więcej o plikach cookies

Zobacz czym są pliki cookies

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych, proszę zgłaszać na adres mailowy: d.gorczynska@nutchup.com    

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach Sklep internetowy będzie informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).